Programmabegroting 2020

12. Overzicht benchmarks

12. Overzicht benchmarks

 

Benchmark

Periode

Organisatie

Opmerking

Algemeen

Vensters voor Bedrijfsvoering

Jaarlijks

VNG Realisatie

https://www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl

Vensters voor Dienstverlening

Jaarlijks

VNG Realisatie

https://www.venstersvoordienstverlening.nl

Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO)

4 jaarlijks

Effectory (ICTU)

Vergelijking met andere publiekrechtelijke organisaties.
Laatste keer in 2016 deelgenomen. Nieuwe deelname in 2020

Benchmarks bedrijfsvoering

Benchmark ICT

Jaarlijks

M&I Partners

Personeelsmonitor

Jaarlijks

A&O fonds

Benchmarks bedrijfsmatige afdelingen

Divosa Benchmark Werk en Inkomen

Per kwartaal

Divosa i.s.m. Stimulanz/SGBO/BMC

www.divosa-benchmark.nl

Benchmark Aanbod digitale dienstverlening

Jaarlijks

ICTU

De resultaten van de jaarlijkse meting van het aanbod digitale dienstverlening wordt voortaan gepubliceerd  op waarstaatjegemeente.nl. Tilburg scoort op digitale volwassenheid voor producten voor burgers en ook ondernemers beter dan het landelijk gemiddelde.

Minder regels meer service

Jaarlijks

Deloitte

Bestuurlijke doelen/vensters

Benchmark huishoudelijk afval

Jaarlijks

NRVD/Agentschap NL

We nemen deel aan onderdeel Milieu

Wettelijk verplichte / Bestuurlijke verantwoording

Benchmark Waar staat je gemeente

Jaarlijks

VNG Realisatie

Alleen voor Kinderopvang
http://www.waarstaatjegemeente.nl/

Artikel 2.5.1 WMO 2015 (tevredenheidsonderzoek WMO)

Jaarlijks

SGBO

In de eerste helft van 2020 voert de gemeente cliënt tevredenheidsonderzoek uit onder inwoners die in 2019 een maatwerkvoorziening WMO hadden.

Atlas Nederlandse gemeenten

Jaarlijks

Atlas Nederlandse Gemeenten

Dit gaat automatisch voor de 50 grootste gemeenten

Evenementenmonitor

Jaarlijks

Respons

Betreft geen actieve deelname; gehanteerde data zijn zelf door Respons verzameld en niet door ons aangevuld of aangepast.

AD misdaadmeter

Jaarlijks

Algemeen Dagblad

Vergelijking positie woonlasten grote gemeenten

Jaarlijks

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

https://www.coelo.nl/images/artikelen/KBGG_2019.pdf

WOZ benchmark

Jaarlijks

Waarderingskamer

https://wozbenchmark.databank.nl/dashboard

Gemeentelijke monitor sociaal domein via "Waar Staat je Gemeente?"

2 x per jaar

VNG Realisatie/CBS

http://www.waarstaatjegemeente.nl/

Overige benchmarks (wel deelname, niet opgenomen in kadernota bedrijfsvoering)

Benchmark gladheidbestrijding

Jaarlijks

NVRD

Geen deelname in 2020

Monitor Sport en Gemeenten

Jaarlijks

VSG (Vereniging Sport en Gemeenten)

https://www.monitorsportengemeenten.nl