Programmabegroting 2020

5a. Budgetoverzicht per veld

5a. Budgetoverzicht per veld

x € 1.000

Inclusieve stad

L/B

Realisatie 2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Sociaal en veerkrachtig

Lasten

60.927

64.482

64.279

62.362

61.861

61.923

Baten

-11.409

-11.845

-10.330

-7.961

-7.961

-7.961

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

Lasten

33.490

33.650

35.652

35.061

35.202

34.688

Baten

-15.089

-11.271

-12.508

-11.726

-11.726

-11.726

Passende ondersteuning:
Toegang

Lasten

17.425

22.856

21.185

17.176

17.911

17.881

Baten

-3.109

-2.703

-204

-203

-203

-203

Passende ondersteuning:
Werk en inkomen

Lasten

203.692

202.089

201.975

205.861

205.068

201.226

Baten

-110.430

-111.104

-105.170

-102.399

-103.412

-102.114

Passende ondersteuning:
WMO

Lasten

119.083

110.106

107.317

107.240

107.370

108.867

Baten

-19.467

-7.884

-10.762

-2.350

-2.311

-2.231

Passende ondersteuning:
Jeugdhulp

Lasten

66.089

56.453

70.806

62.047

60.684

60.610

Baten

-5.708

-1.771

-224

-320

-125

-25

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

Lasten

21.437

21.105

22.323

21.299

20.763

20.763

Baten

-3.086

-1.462

-1.989

-732

-621

-621

Totaal Inclusieve stad

Lasten

522.143

510.741

523.536

511.046

508.859

505.958

Baten

-168.298

-148.040

-141.187

-125.691

-126.359

-124.881

Saldo

353.845

362.701

382.349

385.355

382.500

381.078

_

Duurzame stad

L/B

Realisatie 2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Fysieke basiskwaliteit

Lasten

89.475

98.809

100.302

96.319

94.584

95.590

Baten

-26.159

-29.281

-28.164

-24.985

-21.936

-21.552

Groen blauwe leefomgeving

Lasten

3.678

5.857

4.350

3.979

3.876

3.974

Baten

-1.112

-2.740

-1.310

-904

-762

-772

Klimaat

Lasten

4.570

5.549

5.571

5.122

5.097

2.097

Baten

-3.034

-3.653

-3.400

-3.025

-3.000

0

Totaal Duurzame stad

Lasten

97.724

110.215

110.223

105.420

103.556

101.661

Baten

-30.305

-35.674

-32.874

-28.914

-25.698

-22.324

Saldo

67.419

74.541

77.349

76.506

77.858

79.336

_

Vitale stad

L/B

Realisatie 2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Openbare orde en veiligheid

Lasten

31.103

31.570

32.118

31.536

31.693

31.899

Baten

-4.019

-1.384

-1.521

-1.214

-1.214

-1.114

Aantrekkelijke leefomgeving

Lasten

37.450

30.126

31.521

28.912

28.627

28.551

Baten

-30.113

-23.851

-21.949

-20.480

-19.996

-20.037

Economie, cultuur en evenementen

Lasten

37.438

52.031

36.844

34.589

32.709

32.705

Baten

-15.458

-28.503

-11.603

-9.254

-7.374

-7.370

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

Lasten

74.725

98.199

75.220

66.919

57.310

59.454

Baten

-63.995

-85.065

-62.049

-54.439

-44.626

-47.167

Totaal Vitale stad

Lasten

180.717

211.926

175.703

161.956

150.340

152.609

Baten

-113.585

-138.803

-97.122

-85.387

-73.210

-75.688

Saldo

67.132

73.123

78.581

76.569

77.131

76.922

_

Samen en dichtbij

L/B

Realisatie 2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Bestuur en samenwerking

Lasten

10.105

11.043

11.513

10.506

10.456

10.456

Baten

-357

-1.257

-254

-250

-250

-250

Publieke dienstverlening

Lasten

18.428

16.991

15.137

16.029

16.029

16.174

Baten

-13.110

-8.185

-8.140

-8.701

-8.701

-8.701

Diensten aan andere overheden

Lasten

23.320

24.412

22.933

22.928

22.928

22.928

Baten

-22.590

-23.825

-22.947

-22.945

-22.945

-22.945

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten

4.782

4.694

9.128

5.285

5.575

5.575

Baten

-525.971

-543.914

-571.872

-564.809

-564.119

-566.019

Algemene baten en lasten

Lasten

39.087

94.618

25.522

11.516

6.134

5.352

Baten

-35.179

-85.423

-19.297

-6.052

-902

-302

Totaal Samen en dichtbij

Lasten

95.723

151.759

84.232

66.264

61.122

60.484

Baten

-597.206

-662.603

-622.511

-602.757

-596.917

-598.218

Saldo

-501.483

-510.845

-538.279

-536.493

-535.795

-537.733

_

Totaal

Lasten

896.307

984.641

893.694

844.686

823.877

820.713

Baten

-909.394

-985.121

-893.694

-842.748

-822.184

-821.111

Saldo programmabegroting

Saldo

-13.087

-480

0

1.938

1.693

-398