Programmabegroting 2020

Raadsbesluit

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2020 in haar vergaderingen van 11 en 14 november 2019. Na besluitvorming kunt u het definitieve raadbesluit @hier raadplegen.