Programmabegroting 2020

9. Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

9. Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Reserve

Lasten/toevoegingen

Baten/Onttrekkingen

(x € 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Reserve duurzame investeringen

0

0

0

0

-25

-25

0

0

Reserve beeldende kunst

0

0

0

0

-29

0

0

0

Reserve volkshuisvesting

8

10

10

10

-18

-25

-30

-30

Reserve bodem, geluid en lucht

1.055

0

0

0

-59

-59

0

0

Reserve herstructurering erfpachtomzettingen

3.176

3.176

3.176

3.176

-1.529

-1.273

-1.273

-23

Reserve bomen

90

90

90

90

-158

-252

-110

-120

Bestemmingsreserve betaald parkeren

618

457

381

361

0

0

0

0

Reserve duurzaamheidsfonds gemeentelijke gebouwen en installaties

38

38

38

38

0

0

0

0

Reserve lokaal herstructureringsfonds

14

9

4

0

-40

-40

-40

-40

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

0

0

0

0

-38

-7

-38

-7

Reserve co-financieringsfonds

0

0

0

0

-94

-94

-94

-94

Reserve gemeentelijke huisvesting

0

0

0

0

-200

-200

-17

0

Bestemmingsreserve winstuitkering HNG

0

0

0

0

-101

0

0

0

Reserve stimuleringsfonds hergebruik historische panden

7

7

7

7

-30

-30

-30

-30

Reserve startersleningen

155

90

70

60

-155

-90

-70

-60

Reserve aanloopverliezen/onrendabele top parkeergarages

503

497

497

497

-540

-542

-527

-527

Beleggingsreserve bouwfonds

0

0

0

0

0

-1.508

-1.456

-1.404

Beleggingsreserve 2000

1.500

1.500

1.500

1.500

-4.782

-4.632

-4.482

-4.332

Reserve kapitaallasten

0

0

0

0

-6.877

-7.047

-7.107

-7.096

7.164

5.874

5.773

5.739

-14.675

-15.824

-15.274

-13.763