Programmabegroting 2020

2. Indeling producten naar veld

Was -wordt lijst van product (Programmabegroting 2019) naar veld (Programmabegroting 2020).

Programmabegroting 2019

Programmabegroting 2020

Programma

Product

Programma

Veld

Inclusieve Stad

Inclusieve stad

Onderwijs

Inclusieve stad

-Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
-Sociaal en veerkrachtig (ged. kinderdagopvang)

Inclusieve stad

Bestaanszekerheid

Inclusieve stad

-Passende ondersteuning: Werk en inkomen
-Sociaal en Veerkrachtig (armoedebeleid)

Inclusieve stad

Zelfredzaamheid

Inclusieve stad

-Passende ondersteuning: Toegang (wijkteams)
-Sociaal en veerkrachtig (volksgezondheid, sociaal werk, zorg- en ouderenbeleid, mondiale bewustwording)
-Ingrijpen bij crisis en onveiligheid (opvang en verslavingszorg; jongeren; maatschap-pelijke begeleiding en advies)
-Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid (vreemdelingen)
-Passende ondersteuning: WMO (zorg 18+, zorg- en ouderenbeleid)

Inclusieve stad

Werk en inkomen

Inclusieve stad

-Passende ondersteuning: Werk en inkomen
-Ingrijpen bij crisis en onveiligheid (vreemdelingen)

Inclusieve stad

Passende ondersteuning

Inclusieve stad

-Passende ondersteuning: WMO
-Ingrijpen bij crisis en onveiligheid (zorg- en veiligheidshuis)

Inclusieve stad

Jeugdhulp

Inclusieve stad

-Passende ondersteuning: Jeugdhulp

Inclusieve stad

Sport

Inclusieve stad

-Sociaal en veerkrachtig

Duurzame Stad

Duurzame stad

Groen

Duurzame stad

-Groen blauwe leefomgeving

Duurzame stad

Water

Duurzame stad

-Groen blauwe leefomgeving

Duurzame stad

Mobiliteit

Vitale stad
Duurzame stad

-Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit
-Fysieke basiskwaliteit (parkeren)

Duurzame stad

Cultuurhistorie & archeologie

Vitale stad

-Aantrekkelijke leefomgeving

Duurzame stad

Gebouwenexploitatie

Vitale stad

-Aantrekkelijke leefomgeving

Duurzame stad

Duurzaamheid, milieu & afval

Duurzame stad

-Fysieke basiskwaliteit
-Klimaat (milieubeheer algemeen)

Vitale Stad

Vitale stad

Economie

Vitale stad

-Economie, cultuur en evenementen

Vitale stad

Wonen

Vitale stad

-Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit
-Ingrijpen bij crisis en onveiligheid (skaeve huse)

Vitale stad

RO en omgevingswet

Vitale stad

-Aantrekkelijke leefomgeving

Vitale stad

Stedelijke ontwikkeling & grondexploitatie

Vitale stad

-Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

Vitale stad

Cultuur

Vitale stad

-Economie, cultuur en evenementen

Vitale stad

Openbare orde en veiligheid

Vitale stad

-Openbare orde en veiligheid

Vitale stad

Wijkgericht werken

Vitale stad

-Aantrekkelijke leefomgeving
-Openbare orde en veiligheid (kleine knelpunten)

Vitale stad

Openbare ruimte

Duurzame stad

-Fysieke basiskwaliteit

Samen en dichtbij

Samen en dichtbij

Bestuur, samen- & netwerken

Samen en dichtbij

-Bestuur en samenwerking

Samen en dichtbij

Publieke dienstverlening

Samen en dichtbij

-Publieke dienstverlening

Samen en dichtbij

Diensten aan andere overheden

Samen en dichtbij

-Diensten aan andere overheden

Samen en dichtbij

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Samen en dichtbij

-Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Samen en dichtbij

Algemene baten en lasten

Samen en dichtbij

-Algemene baten en lasten