Programmabegroting 2020

4d. Overzicht hefbomen sociaal domein

Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de hefbomen in het sociaal domein die in deze programmabegroting zijn opgenomen. Een toelichting op deze voorstellen staat bij de inhoudelijke programma's en velden in hoofdstuk 2.

Hefbomen sociaal domein
(x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Inclusieve Stad

Sociaal en Veerkrachtig

9. HEFBOOM: Meer effect en doelmatigheid subsidies in sociale basis

200 N

-

-

-

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

200 V

-

-

-

10. HEFBOOM: Meer effectiviteit en doelmatigheid minimaregeling

942 N

-

-

-

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

942 V

-

-

-

11. Totaal netto besparingen hefbomen versterken sociale basis  

200 V

1.545 V

1.545 V

1.587 V

Invulling taakstelling sociaal domein

200 N

1.545 N

1.545 N

1.587 N

Passende ondersteuning; Werk en Inkomen

32. HEFBOOM: Klantregie participatie

-

-

1.021 N

-

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

-

-

1.021 V

-

Passende ondersteuning; Wmo

49. Totaal netto besparingen hefbomen WMO (begeleiding en beschermd wonen)

2.885 V

5.889 V

6.847 V

6.831 V

Invulling taakstelling sociaal domein

2.885 N

5.889 N

6.847 N

6.831 N

50. HEFBOOM: Van beschermd wonen naar beschermd thuis

457 N

216 N

200 N

120 N

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

457 V

216 V

200 V

120 V

51. HEFBOOM: PGB WMO

57 N

23 N

-

-

Reserve investeringsfonds Sociaal Domein

57 V

23 V

-

-

Passende ondersteuning; Jeugdhulp

60. HEFBOOM: Totaal netto besparing hefbomen Jeugdhulp

1.838 V

3.646 V

5.729 V

6.374 V

Invulling taakstelling sociaal domein

1.838 N

3.646 N

5.729 N

6.374 N

61. HEFBOOM: Kansrijke start

194 N

36 N

-

-

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

194 V

36 V

-

-

62. HEFBOOM: Wonen doe je thuis

220 N

320 N

125 N

25 N

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

220 V

320 V

125 V

25 V

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

67. HEFBOOM: Versimpelen meldroutes (VEW)

173 N

75 N

-

-

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

173 V

75 V

-

-

68. Totaal netto besparingen ingrijpen bij crisis en onveiligheid  

386 V

609 V

856 V

854 V

Invulling taakstelling sociaal domein

386 N

609 N

856 N

854 N

Totaal hefbomen

7.552 N

12.359 N

16.323 N

15.791 N

Totaal tlv reserve investeringsfonds sociaal domein

2.243 V

670 V

1.346 V

145 V

Opbrengst Hefbomen

5.309 V

11.689 V

14.977 V

15.646 V